Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОЛІМПІАДА

Всеукраїнська студентська олімпіада– змагання студентів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх спеціалістів.

 

 Олімпіада проводиться щороку з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою в Україні.

 Олімпіада з навчальної дисципліни – творче змагання з дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної та природничо-технічної підготовки студентів, які вивчають відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в минулому році.

 Олімпіада з напряму, спеціальності – творче змагання з професійної та практичної підготовки студентів старших курсів згідно з напрямами і спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

 

Олімпіада проводиться у два етапи:

І етап – у кожному ВНЗ;

ІІ етап– у базових ВНЗ, визначених МОН України.

 

Основні завдання Олімпіади:

·виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, сприяння реалізації її творчих здібностей;

·стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників;

·формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності;

·відбір студентів для участі в міжнародних олімпіадах.


Положення про проведення всеукраїнської олімпіади НТУ "Дніпровська політехніка"


Інструкція користувача для І туру олімпіади (реєстрація, запис на предмети олімпіади та основні моменти користування системою)


Олімпіада "+20"

До уваги випускників загальноосвітніх шкіл!

Якщо Ви плануєте у 2022 році вступати до НТУ Дніпровська політехніка на інженерно-технічні спеціальності, реальною можливістю підвищення конкурсного балу і шансів на отримання місця навчання за кошти державного бюджету є участь у Всеукраїнській олімпіаді університету

Шановні учасники. 

Уніерситетська олімпіада "+20" для випускників шкіл проходить у 2 ТУРИ.
Для отримання додаткових балів необхідно успішно пройти обидва тури.


Терміни проведення І туру олімпіади: з 01 листопада 2021 по 01 квітня 2022

Предмети, за якими проходить олімпіада:
  • Українська мова та література
  • Математика
  • Фізика
  • Англійська мова
  • Географія
  • Біологія
  • Хімія
  • Історія України

Додаткову інформацію, щодо проведення фінального (другого) туру буде надано пізніше у квітні 2022 року.
Cпеціальності, на яких можуть бути використані додаткові бали призерами
ІІ туру олімпіади при вступі до НТУ "Дніпровська політехніка"

© 2006-2023 Інформація про сайт