Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Колаж Пиротехника

ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 16 Хімічна та біоінженерія

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 161 Хімічні технології та інженерія

·        загальна характеристика спеціальності:

Розробка, проектування, налагодження, експлуатація та вдосконалення засобів, методів отримання і способів застосування енергонасичених матеріалів (вибухові речовини і матеріали, порохи, тверді ракетні палива, піротехнічні композиції) і виробів на їх основі. Створення технології їх промислового виробництва, експлуатація автоматизованих виробництв, машин і апаратів виробництв енергетичних конденсованих систем, конверсійні і подвійні технології.

·        місце та роль спеціальності в економіці України:

Енергонасичені матеріали становлять основу оборонного потенціалу країни. На їх базі створено всі види озброєння, в тому числі міжконтинентальні балістичні ракети.

Застосування енергонасичених матеріалів надає фундаментальний вплив на розвиток науки і техніки, на економіку країни і на життєвий рівень населення.

Енергонасичені матеріали успішно застосовуються в боротьбі з пожежами, а також з несприятливими природними явищами: засухами, градом та сходом лавин.

·        що повинен знати  фахівець:

– основи з фізики, хімії, вищої математики, геології, гідрології, екології та інших інженерних галузей задля моделювання та розв’язків конкретних інженерно-технічних задач;

– теоретичні положення та закони хімії, фізики, термодинаміки, хімічної кінетики в умовах виробництва для розрахунку фізико-хімічних даних, підбору і обґрунтуванню оптимальних параметрів для складання технологічного регламенту або ТЗ.

·        що повинен вміти фахівець:

• визначати фізико-хімічні показники технологічних процесів і приймати рішення щодо їх коригування;

• розробляти нові і модернізувати існуючі хіміко-технологічні схеми отримання цільових продуктів;

• контролювати технологічні параметри хіміко-технологічного процесу і приймати рішення щодо коригування технологічного режиму;

• контролювати стан радіаційної обстановки за допомогою приладів і систем радіаційного контролю;

• організовувати і контролювати ядерну, екологічну та радіаційну безпеку об'єктів і територій;

• вести технологічний процес переробки рідких радіоактивних відходів;

• здійснювати процеси дезактивації поверхонь різної конфігурації;

• вести технологічний процес від переробки гірських відвалів урановидобувних підприємств до отримання ядерного палива;

• експлуатувати обладнання для переробки радіоактивних відходів;

• експлуатувати і обслуговувати системи спецводочищення і спецгазочищення на атомних станціях;

• проводити лабораторні аналізи;

• визначати фізико-хімічні показники якості питної та природної води;

• проводити аналіз і контроль процесу очищення стічних вод;

• експлуатувати і проводити перевірки технічного стану споруд, технологічного і допоміжного обладнання з очищення стічних вод;

• розробляти технологічні схеми очищення стічних і промислових вод з урахуванням сучасного обладнання.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇЯ:

«Хімічна технологія енергонасичених матеріалів та прикладна радіохімія»

 

Основні базові дисципліни:

 «Загальна і неорганічна хімія», «Фізика», «Механіка», «Процеси та апарати хімічної технології», «Хімічна технологія енергоємних матеріалів», «Органічна хімія», «Фізична хімія», «Аналітична хімія та фізико-хімічні методи аналізу»,«Фізико-хімічні властивості вибухових речовин, порохів і твердих ракетних палив»,«Технологічні процеси виробництва енергонасичених матеріалів і виробів»та ін.

 

 

    ПРАКТИЧНА  ПІДГОТОВКА:

Навчально-ознайомча практика (після 1-го курсу).

Навчально-технологічна практика (після 2-го курсу).

Виробнича практика (після 3-го курсу).

Переддипломна практика (після 4-го курсу).

Дуальна освіта

 

ВИПУСКНИКИ  працюють:

Бакалавр з хімічної  технології та інженерії може працювати хіміком, хіміком-технологом; фахівцем з радіаційної безпеки (затребувана і досить рідкісна професія).

Основні місця роботи – виробничі компанії та лабораторії різних науково-дослідних центрів.

Відсоток випускників, яким пропонується робота через відділ працевлаштування НТУ "Дніпровська політехніка" від підприємств – партнерів університету 50% ГП НПО «ПХЗ»

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ:

Зав. кафедри хімії, проф. Свєткіна О.Ю., тел. 3-44, 746-14-17, +38(063)-975-24-30

 


 

 


© 2006-2023 Інформація про сайт