Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Силабуси

Силабус 161 Основи біонеорганічної хімії

Силабус 161 Біологічна хімія

Силабус 161 Прикладна радіохімія та очистка стічних вод від радіонуклідів

Силабус 161 Технічний аналіз, стандартизація, сертифікація та якість продукції хімічних технологій

Силабус 161 Теоретичні основи процесів горіння, хімічна кінетика

Силабус 161 Фізико-хімічні властивості енергонасичених матеріалів

Силабус 161 Загальна та неорганічна хімія

Силабус 161 Органічна хімія

Силабус 161 Фізична і колоїдна хімія

Силабус 161 Аналітична хімія 

Силабус 161 Основи технології виробництва енергонасичених композиційних матеріалів

Силабус 161  Вступ до фаху

Силабус 161 Загальна хімічна технологія

Силабус 161 Процеси та апарати хімічних виробництв

Силабус 161 Технологія каталізаторів, інгібіторів та ініціаторів

Силабус 161 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами

Силабус 161 Хімія і технологія високомолекулярних сполук 2021

Силабус 161 Хімія твердого тіла та технологія його формування 2021

Силабус 161 Фізика і хімія високомолекулярних сполук 2020

Силабус 161 Основи промислової біотехнології

Силабус ХІМІЯ 184 Гірництво 2021

Силабус ФХМА 132

Силабус ФХМБМ 132

Силабус ФХМБМ 133 2020

Силабус ФХМБМ 133 2019

Syllabus Chemistry 192 Building and Civil Engineering

Силабус Хімія 192 Будівництво та цивільна інженерія

© 2006-2023 Інформація про сайт