Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Силабуси

Силабус 161 Органічна хімія і технологія виробництва нітрогеновмісних речовин
Силабус 161 Фізична і колоїдна хімія
Силабус 161  Вступ до фаху 2021
Силабус 161  Вступ до фаху 2020
Силабус 161 Технічний аналіз
Силабус 161 Загальна хімічна технологія
Силабус 161 Процеси та апарати хімічних виробництв
Силабус 161 Технологія каталізаторів, інгібіторів та ініціаторів
Силабус 161 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
Силабус ФХМА 132
Силабус ФХМБМ 132
Силабус ФХМБМ 133 2020
Силабус ФХМБМ 133 2019
© 2006-2021 Інформація про сайт