Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Методичні вказівки   (Methodical instructions)Загальна та неорганічна хімія. Методичні матеріали до виконання індивідуальних завдань з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія», 091 «Біологія».Частина 1

Загальна та неорганічна хімія. Методичні матеріали до виконання індивідуальних завдань з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія», 091 «Біологія». Частина 2

Фізико-хімічні методи аналізу. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни студентами спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія 

Аналітична хімія. Методичні рекомендації до виконання лабораторної робіт за темою «Інструментальні методи аналізу» з дисципліни студентами спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» 

Кількісний аналіз. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Аналітична хімія» студентами спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»

Якісний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Аналітична хімія» студентами спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»

Органічна хімія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»                  

Хімія і технологія високомолекулярних сполук. Методичні рекомендації до виконання лабораторих робіт з дисципліни студентамиспеціальності 161 Хімічні технології та інженерія 

Біотехнологія. Методичні рекомендації до виконання в дистанційному режимі контрольних і тестових завдань з дисциплін «Біотехнологія», «Основи промислової біотехнології» студентами спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»

Основи хімічного захисту довкілля. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»

Фізика і хімія високомолекулярних сполук. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»

Органічна хімія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»

Органічна хімія. Методичні рекомендації до виконання в дистанційному режимі контрольних і тестових завдань з дисципліни студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»

Технологія каталізаторів, інгібіторів та ініціаторів.  Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія. Тема: «Технологія каталізаторів»

Аналітична хімія. Методичні рекомендації до самостійного розв'язування задач з дисципліни студентами спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Загальна та неорганічна хімія. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Фізична та колоїдна хімія. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань з дисципліни студентами спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» тема: «Сорбційні процеси в колоїдних системах»

Фізична хімія. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань з дисципліни студентами спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»

Фізична та колоїдна хімія. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань з дисципліни студентами спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»

Фізична та колоїдна хімія. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань з дисципліни студентами напряму підготовки 6.050303 Переробка корисних копалин

Фізико-хімічні методи аналізу. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за темою «Інструментальні методи аналізу» з дисципліни студентами спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія» та 132 «Матеріалознавство»

Фізико-хімічні методи аналізу. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи за темою «Мікроскопічний метод дослідження металів і сплавів» з дисципліни студентами спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія» та 132 «Матеріалознавство»

Хімічні джерела струму. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з хімії (розділ «Електрохімія») студентами спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Хімічна кінетика і рівновага. Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми з дисципліни "Теоретичні основи процессів горіння, хімічна кінетика" студентами спеціальності  161 Хімічні технології та інженерія

Хімія твердого тіла і технологія його формування. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Загальна хімічна технологія. Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»

Кваліфікаційна робота бакалавра. Методичні рекомендації до виконання студентами спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Виробнича практика здобувача-бакалавра. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія"

Навчально-технологічна практика. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» 

Навчально-ознайомча практика. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» 

Передатестаційна практика здобувача-бакалавра. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» (освітньо-професійна підготовка) 

Фізико-хімічні фактори впливу на металеві машинобудівні матеріали. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та індивідуальних завдань до розділу дисципліни «Фізико-хімія машинобудівних матеріалів»студентами спеціальностей 131, 132, 133 у галузі знань «Механічна інженерія»

Реакції розкладу вибухових речовин. Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми з дисципліни «Основи хімії енергонасичених речовин» студентами спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Реакції розкладу вибухових речовин. Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми з дисципліни "Хімія" студентами всіх спеціальностей

Вступ до фаху «Хімічна технологія енергонасичених композиційних матеріалів». Методичні рекомендації для вивчення дисципліни студентами спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Органічна хімія. Методичні рекомендації до виконання в дистанційному режимі контрольних і тестових завдань з дисципліни студентами денної та заочної форми навчання

Хімічний зв’язок.  Методичні рекомендації для самостійного вивчення теми з дисципліни "Хімія" студентами всіх спеціальностей

Хімія конструкційних матеріалів. Методичні рекомендації для самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань до розділу «Органічні та полімерні матеріали» дисципліни «Хімія» студентами напрямів підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт і 6050503 Машинобудування 

Якісний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Хімія” студентами спеціальностей 09.03.01 та 09.03.02 - Гірничі технології збагачення та якості.

Технічний аналіз мінеральної сировини. Методичні рекомендації до самостійного розв'язування задач студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050303 Переробка корисних копалин

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Хімія і фізико-хімічні методи аналізу” для студентів напряму підготовки 6.050303 Переробка корисних копалин і фізико-хімічні методи аналізу

Аналітична хімія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни на тему: «Інструментальні методи аналізу» студентами спеціальностей 103 Науки про Землю та 184 Гірництво 

Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи по дисципліні «Хімія» для студентів усіх спеціальностей. Частина 1 (Д/З)

Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи по дисципліні «Хімія» для студентів усіх спеціальностей. Частина 2 (Д/З)

Хімія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами всіх спеціальностей 

Методичні вказівки до лабораторної роботи „Класи неорганічних сполук” з дисципліни „Хімія” для студентів усіх спеціальностей

Chemistry. Methodical instructions and tasks for self-work on the discipline for students of all specialties in two parts. P. 1 

Chemistry. Methodical instructions and tasks for self-work on the discipline for students of all specialties in two parts. P. 2

Basic concepts and laws of chemistry. Guidelines and objectives for self-study courses for students in all specialties

Chemistry. Methodical recommendations for the implementation of laboratory work on discipline

Органічна хімія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами напряму підготовки 6.050303 Переробка корисних копалин

Хімія. Методичні рекомендації до самостійного розв’язування задач з дисципліни студентами всіх напрямів підготовки

Розчини. Методичні рекомендації та завдання до самостійного вивчення дисципліни «Хімія» студентами всіх напрямів підготовки

Окисно-відновні реакції. Методичні рекомендації та завдання до самостійного вивчення дисципліни „Хімія” студентами всіх напрямів підготовки

Електрохімія. Методичні рекомендації та завдання до самостійного вивчення дисципліни студентами всіх напрямів підготовки

Органічна хімія. Домашнє завдання з класифікації


© 2006-2022 Інформація про сайт