Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

При відкритті Єкатеринославского гірничого училища проф. Курилов В. В. створив лабораторію загальної хімії для підготовки гірничих інженерів з хімічних дисциплін. Вона розташовувалась спочатку в будинку колишнього Потьомкінского палацу, а потім з 1907р. перемістилась в корпус № 2 (хімічний). Там же були організовані лабораторії якісного, кількісного та гірничо-заводського аналізів.

Лабораторію фізичної хімії заснували у 1913-1914 рр. Лев Володимирович Писаржевський, який до цього часу завідував лабораторією загальної хімії, якісного аналізу та фізичної хімії, і Ю. В. Коршун, котрий завідував лабораторіями якісного і гірничо-заводського аналізу, а пізніше очолив кафедру органічної та аналітичної хімії. Організаторами хімічного відділення були великі вчені В. В. Курилов і Л. В. Писаржевськиї.

Викладали хімічні дисципліни і завідували кафедрами такі вчені: Курилов Венедикт Вікторович (1867 – 1921), який закінчив Казаньський університет у 1899 р., доктор хімії, ординарний професор кафедри загальної хімії, працював в ЄГІ у 1899 – 1911 рр., завідував кафедрою загальної хімії у 1901 – 1911рр.;

Щукарев Олександр Миколайович (1864 –1936), який закінчив Московський університет у 1899 р., професор (1912), завідував кафедрою загальної хімії ЄГІ у 1911 – 1913 рр.;

Писаржевський Лев Володимирович (1874 – 1938), закінчив хімічне відділення фізико-математичного факультету Новоросійського університету, професор загальної і фізичної хімії і завідуючий кафедрою хімії у 1913 – 1932 рр., ректор ЄГІ у 1923 –1926 рр., заслужений професор (1925), член АН УРСР, директор Українського інституту фізичної хімії (1927), член-кореспондент АН СРСР (1928), дійсний член АН СРСР (1930);

Коновалов Дмитро Петрович (1856 – 1929), який закінчив Петербурзький університет у 1878 р., професор (1886), дійсний член АН України (1932), працював в ДГІ у 1918 – 1922рр. На кафедрі хімії, у 1919 – 1922рр. – директор хіміко- енергетичного інституту (Дніпропетровськ);

Коршун Юрій Васильович (1873 – 1951), магістр хімії, професор, завідував лабораторіями якісного та гірничозаводського аналізу і очолював кафедру органічної та аналітичної хфмфї у 1922 – 1930 рр.;

Ролл Клара Володимирівна (1877 – 1958), закінчила Женевський університет (Швейцарія) у 1904 р., доктор хімічних наук (1905), професор (1928), працювала в ДГІ у 1922 – 1930 рр.;

Бродський Олександр Ілліч (1895 – 1969), навчався в ДГІ з 1913 р. і працював в лабораторії Л. В. Писаржевського, перейшов в МДУ з III курсу і закінчив його у 1922 р., професор ДГІ (1925), завідуючий кафедрами фізичної хімії ДГІ, ДХТІ, ДМІ у 1930 – 1941 рр., академік АН України (1939), директор Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського у 1939 – 1959 рр., член-кореспондент АН СРСР (1943);

Габинський Яків Йосипович, гірничий інженер. Закінчив ЄГІ у 1917 р., учень Рубіна, ассистент з металургії з 1918 р., професор (1927), завідуючий хіміко-технологічним факультетом ДГІ, доктор хімічних наук (1930), пізніше працював у ДХТІ, Дніпрококсі, Ухін, Харківському хіміко-технологічному інституті.

Поляков Михайло Володимирович (1893 - 1965), хімік-педагог, який закінчив Дніпропетровський інститут народної освіти у 1923 р., професор (1934), працював у ДГІ у 1928 – 1941 рр., завідував кафедрою загальної хімії до 1943 р.

Гряненко Кондрат Кирилович (нар. у 1900 р.), викладач дисциплін хімічного циклу, який закінчив Дніпропетровський інститут народної освіти у 1927 р., доцент (1940), працював у ДГІ з 1934 до 1948 р.

Чеченкін Михайло Микитович (нар. у 1889 р.), викладач хімії, закінчив природознавчий факультет Смоленського держуніверситету у 1925 р., доцент (1943), завідував кафедрою у 1943 – 1948 рр.

Алєксєєва Валентина Олександрівна (1898 – 1972), викладач хімічних дисциплін, яка закінчила хімічне відділення Дніпропетровського інституту народної освіти у 1924 р., працювала в ДГІ у 1927-1971 рр., завідувала кафедрою у 1948 – 1959 рр.

Корчагін Леонід Володимирович (1907 – 1991), педагог – хімік, який закінчив хімічне відділення Дніпропетровського фізико-хіміко-математичного інституту у 1932 р., доцент (1954), працював у ДГІ у 1954-1975 рр., завідував кафедрою у 1959 – 1970 рр.

Дорош Татяна Прокопівна (1921 – 2001), інженер – хімік, яка закінчила хімічний факультет Дніпропетровського держуніверситету у 1947 р., кандидат технічних наук (1963), доцент (1964), працювала в ДГІ у 1962 – 1982 рр., завідувала кафедрою у 1970 – 1980 рр.

Тимченко Ніна Олександрівна (нар. у 1929 р.), інженер – хімік, яка закінчила хімічний факультет Дніпропетровського держуніверситету у 1953 р., кандидат хімічних наук (1969), доцент (1970), працювала в ДГІ в 1964 – 1995 рр.

Єгоров Павло Олексійович (20.04.1941-06.04.2016), хімік – технолог, який закінчив Дніпропетровський металургійний інститут у 1963 р., кандидат хімічних наук (1968), доцент (1970), працює в ДГІ з 1963 р., з 1980 р. – 2015 р. завідуючий кафедрою.

Свєткіна Олена Юріївна (нар. у 1959 р.), інженер – хімік, яка закінчила Дніпропетровський державний університет у 1981 році , кандидат хімічних наук (1985), доцент (1990), захистила докторську дисертацію у 2015 р.,з 2015 року завідувачка кафедри хімії.

Хімічні дисципліни на кафедрі хімії викладали доценти В. Л. Масальський (1952 – 1953), В. І. Мозговий (1945 – 1984), М. І. Дедусенко (1960 – 1972), І. Й. Мнушкін (1965-1998), Т. В. Зегжда (1969 – 1994), О. І. Темченко ( 1982-2015 ), В. Д. Мешко (1982-2015), І, Г. Шатухін (1982 – 1987), С. М. Лісіцька (з 2009 р.), ст. викл. М. І. Мільковський (1945 – 1966), О. М. Попов (1967 – 1997), О. Б. Нетяга (з 1985 р.), асистенти Т. Ф. Борщевська (1952 – 1977), Є. С. Лук’яненко (1962 – 1967), В. І. Шишлевська (1968 – 1994), С. О. Чудний (1979 – 1980), І. В. Романова (1995 – 2000), Е. Ю. Светкіна (з 1996 р.), Г. В. Тарасова (з 2000 р.), О. В. Полулях (2007-2017).

© 2006-2023 Інформація про сайт