Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра останнім часом проводила наукові дослідження з такими напрямками:

Дослідження і розробка технології комплексної переробки сировини з урахуванням мінімального впливу на навколишнє середовище.

Розроблено і впроваджена безвідхідна технологія переробки золи теплових електростанцій, що забезпечує одержання вугільного концентрату і алюмосилікатну сировину регульованого складу.

Розробка термодинамічного методу опису різноманітних технологічних процесів.

Розроблено термодинамічний метод опису флотаційного процесу а також термодинамічний метод розрахунку екологічного впливу на середовище різноманітних процесів.

Тематика опублікованих робота тісно пов'язана з науковою працею кафедри. Статті співробітників кафедри широко публікуються в різноманітних періодичних виданнях: збірниках наукових праць, технічних виданнях, тезах доповідей і ін.

© 2006-2021 Інформація про сайт