Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

эмблема каф.jpg 

План розвитку

кафедри Хіміі НТУ «Дніпровська політехніка»

 

Якісний склад викладачів, які забезпечують навчальний процес кафедри хімії в НТУ «Дніпровська політехніка», такий: докторів наук – 3 (2 – д-ра техн. наук, 1 – д-р біол. наук); канд. наук – 3 (канд. техн. наук за спеціальністю «Хімічні технології», канд. с.-г. наук за спеціальністю «Екологія», канд. хімічних наук за спеціальністю «Неорганічна хімія»); старший викладач; асистент.

 

Наукові напрями розвитку кафедри:

 

1. Механохімічні технології:

Мета – отримання нових матеріалів із заданими властивостями, розробка альтернативних горючих матеріалів, а також робіт, пов'язаних з еколого-хімічними проблемами регіону.

Для реалізації мети необхідно вирішити такі завдання:

– виготовлення матеріалів із заданими властивостями для використання в галузі електрохімії, зокрема в акумуляторних системах як електродів, у вигляді селективних мембран для розділення анодного й катодного просторів, а також розробка технології регенерації різних типів хіміко-енергетичних систем;

– отримання захисних матеріалів в галузі медицини; синтез модифікуючих домішок, сприяючих підвищенню термостабільності і вогнестійкості композиційних матеріалів;

– утилізація акумуляторів з метою отримання цінних металів й графіту шляхом комплексного застосування процесів механоактивації, пірометалургії та гідроочищення;

– розробка комплексної технології з переробки та утилізації відходів теплових електростанцій;

– отримання вуглецевих наноматеріалів з вуглецевмісних речовин;

– отримання і дослідження властивостей різних видів біопалива;

– використання біомаси й водню в металургії як альтернативи горючим копалинам.

2. Біотехнологічні напрями:

Мета– формування і розвиток біотехнологічних напрямів:

– використання біотехнологічних методів в системах агропромислового комплексу, а саме для виробництва біопрепаратів, альтернативних хімічним пестицидам, а також препаратів-фіксаторів поживних елементів рослин;

    розвиток технологій біохімічної стабілізації рослинних кормів;

– розробка мікробних біопаливних елементів на базі дешевих лігноцелюлозних рослинних відходів(ферментні біоелектрохімічні генератори енергії);

– біотехнологія отримання енергоносіїв з біомаси;

– синтез нових біоактивних сполук та розробка технології створення наночасток на основі кластерних структур;

використання хімічних та біологічних технологій (біомайнінгу та фітомайнингу) для утилізації відпрацьованих літій-іонних акумуляторів.

Першочерговими завданнями розвитку спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» і кафедри Хімії в цілому, необхідно:

1. Відкриття магістратури за спеціальністю 161.

2. Відкриття аспірантури.

В 2021-2022 навчальному році планується відкриття магістратури, аспірантури за спеціальністю 161 «Хімічні технології».© 2006-2023 Інформація про сайт