Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуХімічна технологія енергонасичених матеріалів та прикладна радіохімія

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

16 Хімічна та біоінженерія

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

161 Хімічні технології та інженерія

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

 «Хімічна технологія енергонасичених матеріалів та прикладна радіохімія»

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Перший (бакалаврський) рівень

СТУПІНЬ

Бакалавр

ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

 

(регульована професія [2])

 

за національною класифікацією

«Класифікатор професій ДК 003:2010»

 

та міжнародною

«International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)»

Фахівці.

31 Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки

311 Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

3119 Технолог

2 Professionals.

21 Science and Engineering Professionals

214 Engineering  Professionals

2145 Chemical Engineers

ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ РОБІТ

3119 Технолог;

2113.2 Бакалавр з хімічної  технології та інженерії


 

Кого випускаємо:

 

Область професійної діяльності:

• розробка, проектування, налагодження, експлуатація та вдосконалення засобів, методів отримання і способів застосування енергонасичених матеріалів (вибухові речовини і матеріали, порохи, тверді ракетні палива, піротехнічні композиції) і виробів на їх основі;

• створення технології їх промислового виробництва та переробки у вироби, експлуатація автоматизованих виробництв, машин і апаратів виробництв енергетичних конденсованих систем, конверсійні і подвійні технології.

Об'єкти професійної діяльності:

• вибухові речовини і матеріали, порохи, тверді ракетні палива, піротехнічні склади і їх компоненти, вироби на основі енергонасичених матеріалів;

• технологічні процеси виробництва енергонасичених речовин і матеріалів;

• прилади та методи досліджень, методи оцінки ефективності та практичної придатності енергонасичених матеріалів;

• машини та апарати, допоміжне обладнання для виробництва енергонасичених матеріалів, їх проектування, виробництво, монтаж, налагодження, експлуатація та технічне обслуговування.

 

Види професійної діяльності:

• виробничо-технологічна;

• проектно-конструкторська;

• науково-дослідна;

• організаційно-управлінська.

 

Профіль роботи. Енергонасичені матеріали – це джерела концентрованої енергії, що виділяється в режимі керованого горіння або детонації (вибуху). До них відносяться порохи, тверді ракетні палива, вибухові речовини, піротехнічні суміші, гідрореагіруючі твердопаливні композиції та ін. Енергонасичені матеріали становлять основу оборонного потенціалу країни. На їх базі створено всі види озброєння, в тому числі міжконтинентальні балістичні ракети.

Застосування енергонасичених матеріалів надає фундаментальний вплив на розвиток науки і техніки, на економіку країни і на життєвий рівень населення. Наприклад, на базі плазмових порохів розроблені магнитогідродинамичні генератори електричної енергії, що дозволяють вести пошук корисних копалин на великих глибинах, здійснювати прогноз землетрусів. Енергонасичені матеріали успішно застосовуються в боротьбі з пожежами, а також з несприятливими природними явищами: засухами, градом та сходом лавин. На базі енергонасичених матеріалів створені автомобільні подушки безпеки, катапультуючі системи для авіаційної промисловості.

Основні базові дисципліни: «Загальна і неорганічна хімія», «Фізика», «Механіка», «Процеси та апарати хімічної технології», «Хімічна технологія енергоємних матеріалів», «Органічна хімія», «Фізична хімія», «Аналітична хімія та фізико хімічні методи аналізу», «Фізико-хімічні властивості вибухових речовин, порохів і твердих ракетних палив», «Технологічні процеси виробництва енергонасичених матеріалів і виробів »та ін.

 

Прикладна радіохімія

Основними напрямками є:

• утилізація висококонцентрованих рідких відходів виробництва іонообмінних смол;

• використання нанопорошків природних матеріалів для очищення технічних та природних вод, забруднених радіонуклідами;

• підвищення безпеки АЕС шляхом вдосконалення підготовки операторів;

• вдосконалення технології переробки гірських відвалів урановидобувних підприємств;

• дослідження впливу різних водно-хімічних режимів на іонообмінні властивості аніонітів.

 

Випускники будуть вміти:

• визначати фізико-хімічні показники технологічних процесів і приймати рішення щодо їх коригування;

• розробляти нові і модернізувати існуючі хіміко-технологічні схеми отримання цільових продуктів;

• контролювати технологічні параметри хіміко-технологічного процесу і приймати рішення щодо коригування технологічного режиму;

• контролювати стан радіаційної обстановки за допомогою приладів і систем радіаційного контролю;

• організовувати і контролювати ядерну, екологічну та радіаційну безпеку об'єктів і територій;

• вести технологічний процес переробки рідких радіоактивних відходів;

• здійснювати процеси дезактивації поверхонь різної конфігурації;

• вести технологічний процес від переробки гірських відвалів урановидобувних підприємств до отримання ядерного палива;

• експлуатувати обладнання для переробки радіоактивних відходів;

• експлуатувати і обслуговувати системи спецводочищення і спецгазочищення на атомних станціях;

• проводити лабораторні аналізи;

• визначати фізико-хімічні показники якості питної та природної води;

• проводити аналіз і контроль процесу очищення стічних вод;

• експлуатувати і проводити перевірки технічного стану споруд, технологічного і допоміжного обладнання з очищення стічних вод;

• розробляти технологічні схеми очищення стічних і промислових вод з урахуванням сучасного обладнання.

 

Перспективи.

Бакалавр з хімічної  технології та інженерії може працювати хіміком, хіміком-технологом; фахівцем з радіаційної безпеки (затребувана і досить рідкісна професія).

Основні місця роботи – виробничі компанії та лабораторії різних науково-дослідних центрів.Рекламний банер Повну версію правил прийому можна переглянути за посиланням http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/umovi_vstupy/ngu/© 2006-2022 Інформація про сайт