Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Викладає дисципліни:

Хімія, Основи хімічного захисту довкілля, Радіоекологія

Delivers the Courses:

Chemistry, Fundamentals of Chemical Environmental Protection, Radioecology

 

© 2006-2022 Інформація про сайт