Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуРІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Перший (бакалаврський) рівень
(назва рівня вищої освіти)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Бакалавр
(назва ступеня вищо ї освіти)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 16 Хімічна та біоінженерія
(шифр та назва галузі знань)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 161 Хімічні технології та інженерія
(код та найменування спеціально сті)
© 2006-2023 Інформація про сайт