Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ БАКАЛАВРІВ


Денна форма навчання

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 16 Хімічна та біоінженерія ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 161 Хімічні технології та інженерія за 2021-2025 навчальний рік

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 16 Хімічна та біоінженерія ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 161 Хімічні технології та інженерія за 2020-2024 навчальний рік

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 16 Хімічна та біоінженерія ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 161 Хімічні технології та інженерія за 2019-2023 навчальний рік

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 16 Хімічна та біоінженерія ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 161 Хімічні технології та інженерія за 2018-2022 навчальний рік


Заочна форма навчання

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 16 Хімічна та біоінженерія ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 161 Хімічні технології та інженерія за 2021-2025 навчальний рік

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 16 Хімічна та біоінженерія ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 161 Хімічні технології та інженерія за 2020-2024 навчальний рік

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 16 Хімічна та біоінженерія ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 161 Хімічні технології та інженерія за 2019-2023 навчальний рік

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 16 Хімічна та біоінженерія ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 161 Хімічні технології та інженерія за 2018-2022 навчальний рік


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ

«Хімічні технології та інженерія»


ОПП 2021

ОПП 2020

ОПП 2019

ОПП 2018


Положення НТУ "Дніпровська політехніка"

Документи щодо освітньої та освітньо-наукової діяльності


ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

для студентів групи 161–19–1 ОПП 161 Хімічні технології та інженерія© 2006-2021 Інформація про сайт