Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

П.О. Єгоров, В.Д. Мешко, О.Б Нетяга, О.Ю. Свєткіна, Г.В.Тарасова О.І. Темченко / Хімія / Навчальний посібник. - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2014р. (Yegorov P.O, Meshko V.D., Netyaga O.B., Svietkina O.Yu., Tarasova H.V., Temchenko O.I. / Chemistry / Study guide. - Dnipropetrovsk. State Higher Educational Institution "NMU", 2014. - завантажити PDF завантажити архів

Хімія. Тестові завдання - завантажити

Основи технічного аналізу вугілля. Навчальний посібник - завантажити

© 2006-2021 Інформація про сайт