Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Посібники НТУ ДП

Грамота 1 місце підручник.jpg


П.О. Єгоров, В.Д. Мешко, О.Б Нетяга, О.Ю. Свєткіна, Г.В.Тарасова О.І. Темченко / Хімія / Навчальний посібник. - Дніпропетровськ. Державний ВНЗ "НГУ", 2014р. (Yegorov P.O, Meshko V.D., Netyaga O.B., Svietkina O.Yu., Tarasova H.V., Temchenko O.I. / Chemistry / Study guide. - Dnipropetrovsk. State Higher Educational Institution "NMU", 2014.)

Хімія: тестові завдання. Навчальний посібник / О.Ю. Свєткіна, О.Б. Нетяга, Х46 Г.В. Тарасова, С.М. Лисицька ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2019. – 178 с.

Основи технічного аналізу вугілля. Навчальний посібник / О.Ю. Свєткіна, О.Б. Нетяга, Г.В. Тарасова, С.М. Лисицька; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2017. – 111 с.


Допоміжна література


Гончаров А.І., Середа І.П. Хімічна технологія, ч. 1 — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979 — 288 c.

Гончаров А.І., Середа І.П. Хімічна технологія, ч. 2 — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1980 — 280 c.

Яворський В.Т., Перекупко Т.В., Знак З.О., Савчук Л.В. Загальна хімічна технологія. Підручник. — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. - 552 с.

Кириченко В.І. Загальна хімія: навч. посіб./ В.І. Кириченко – Київ: Вища школа, 2005. – 639 с.

Логінова Л.П., Клещевнікова В.М., Решетняк О.О., Харченко О.В. Збірник задач заналітичної хімії: навч. посіб. Харків: ХВУ, ХДУ, 1999. 248 с. 

Циганок Л.П. Аналітична хімія. Хімічні методианалізу: навчальний посібник / Л.П.Циганок, Т.О.Бубель, А.Б.Вишнікін, О.Ю.Вашкевич; За ред. проф. Л.П.Циганок - Дніпропетровськ: ДНУ ім. О.Гончара, 2014.- 252 с.

Бугаєвський О.А., Дрозд А.В. Науменко В.А., Юрченко О.І. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Харків: ХДУ, 1998. 140 с. 

© 2006-2023 Інформація про сайт