Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Анкетування здобувачів вищої освіти та результати


  РІВЕНЬ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПІДТРИМКОЮ В НТУ "ДП"


 ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ОПАНУВАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  СТУДЕНТАМИ


 ОПИТУВАННЯ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАЛУЧЕННЯМ РОБОТОДАВЦІВ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 
 ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ В НТУ "ДП"


  ОПИТУВАННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КУРАТОРА 


  АНКЕТУВАННЯ ЩОДО АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НТУ ДП 


Результати анкетування

  1. Результати анкетування "Рівень задоволеності підтримкою в НТУ "ДП"
  2. Результати анкетування "Оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при опануванні навчальної дисципліни"
  3. Результати анкетування "Опитування здобувачів вищої освіти щодо методів викладання в НТУ "ДП"
  4. Результати анкетування "Опитування рівня задоволеності студентів залученням роботодавців до освітнього процесу"
  5. Результати анкетування "Щодо діяльності куратора"
  6. Результати анкетування "Щодо академічної доброчесності НТУ "ДП"© 2006-2023 Інформація про сайт