Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 Рецензія на освітньо-професійну програму "Хімічні технології та інженерія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностю 161 "Хімічні технології та інженерія", галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія" в НТУ "Дніпровська політехніка" від ВЛ ПП "УКРПРОМСЕРТ" м. Дніпро 


 Рецензія на освітньо-професійну програму "Хімічні технології та інженерія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностю 161 "Хімічні технології та інженерія", галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія" в НТУ "Дніпровська політехніка" від ТОВ "Дніпропетровська хімічна компанія" м. Дніпро 


 Рецензія на освітньо-професійну програму "Хімічні технології та інженерія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностю 161 "Хімічні технології та інженерія", галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія" в НТУ "Дніпровська політехніка" від ТОВ "Хімічна фабрика "Основа" м. Дніпро 


 Рецензія на освітньо-професійну програму "Хімічні технології та інженерія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностю 161 "Хімічні технології та інженерія", галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія" в НТУ "Дніпровська політехніка" від  ДП "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод"


   Рецензія-відгук на освітню програму підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" (очна/заочна), розроблену в НТУ "Дніпровська політехніка" від ДП "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод"© 2006-2023 Інформація про сайт