Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Робочі програми для ОПП (бакалавр)

161 «Хімічні технології та інженерія» 2021-2025 н.р.

З1    Цивілізаційні процеси в українському суспільстві 3 кредити (90 годин)

З2    Іноземна мова професійного спрямування (англійська / німецька / французька) 6 кредитів (180 годин)

З3    Українська мова 3 кредити (90 годин)

З4    Ціннісні компетенції фахівця 6 кредитів (180 годин)

З5    Правознавство 3 кредити (90 годин)

З6    Цивільна безпека 3 кредити (90 годин)

З7    Фізична культура і спорт 6 кредитів (180 годин)

Б1    Вища математика 5 кредитів (150 годин)

Б2    Загальна та неорганічна хімія 9 кредитів (270 годин)

Б3    Інформатика, алгоритмізація та програмування 3 кредити (90 годин)

Б4    Фізика 5 кредитів (150 годин)

Б5    Екологія 3 кредити (90 годин)

Б6    Органічна хімія 9 кредитів (270 годин)

Б7    Фізична і колоїдна хімія 7 кредитів (210 годин)

Б8    Аналітична хімія 8 кредитів (240 годин) 

Ф1    Вступ до фаху 4 кредити (120 годин)

Ф2    Технологія виробництва нітрогеновмісних речовин 5 кредитів (255 годин)

Ф3    Електротехніка  та електроніка 3 кредити (90 годин)

Ф4    Хімія і технологія високомолекулярних сполук 4 кредити (120 годин)

Ф5    Загальна хімічна технологія 5,5 кредитів (165 годин)

Ф6    Курсовий проект з загальної хімічної технології 0,5 кредити

Ф7    Процеси та апарати хімічних виробництв 6 кредитів (180 годин)

Ф8    Деталі машин і механізмів 4,5 кредитів (135 годин)

Ф9    Курсовий проект з деталей машин та механізмів 0,5 кредити

Ф10  Інженерна та комп'ютерна графіка 3 кредити (90 годин)

Ф11  Технічна механіка і опір матеріалів 3 кредити (90 годин)

Ф12  Технологія конструкційних матеріалів 3 кредити (90 годин)

Ф13  Технологія каталізаторів, інгібіторів та ініціаторів 3 кредити (90 годин)

Ф14  Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація 3 кредити (90 годин)

Ф15  Контроль та керування хіміко-технологічними процесами 3 кредити (90 годин)

Ф16  Теорія ймовірностей та математична статистика 4 кредити (120 годин)

Ф17  Охорона праці в хімічній галузі 3 кредити (90 годин)

Ф18  Комп’ютерне проектування хімічних апаратів 3 кредити (90 годин)

Ф19  Економіка та управління виробництвом 3 кредити (90 годин)

Ф20  Хімія твердого тіла та технологія його формування 4 кредити (120 годин)

Ф21  Технологія композиційних матеріалів 3 кредити (90 годин)

П1    Навчально-ознайомча практика 6 кредитів

П2    Навчально-технологічна практика 6 кредитів

П3    Виробнича практика 6 кредитів

П4    Передатестаційна практика 3 кредити

КР    Виконання кваліфікаційної роботи 9 кредитівДисципліни, які викладаються на кафедрі хімії

© 2006-2022 Інформація про сайт