Національний гірничий університет — відповідність Часу

Свєткіна Олена Юріївна
(доктор технічних наук, професор)

Свєткіна Олена Юріївна у 1981 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Хімія” і отримала кваліфікацію хіміка, викладача. У 1985 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.15 – Хімічна кінетика і каталіз.

У 2015 році захистила докторську дисертацію. З 2015 року завідувачка кафедри хімії.

На посаді доцента Свєткіна О.Ю. викладає дисципліни: “Загальна хімія ”, “Фізична хімія ”, “Технічний аналіз мінеральної сировині ” та інші, читає лекції, веде практичні і лабораторні заняття, приймає заліки та екзамени по викладеним дисциплінам, готує студентів до участи Всеукраїнських олімпіадах з хімії та студентських наукових конференціях.

Кількість публікацій Свєткіной О.Ю. складає 91 друкованих робіт.


Лисицька Світлана Майорівна
(кандидат сільськогосподарських наук, доцент)

Лисицька Світлана Майорівна (1949 р.н.) – хімік-технолог, доцент кафедри хімії 2009 р., кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16. – екологія.

Закінчила Дніпропетровський державний хіміко-технологічний інститут у 1971 р. На кафедрі хімії НГУ працює з 2010 р.

Наукові дослідження стосуються екологізації хімічних методів захисту рослин (1994-2010 рр.), біотехнологічних методів відновлення техноземів (2009 р. дотепер).

Напрями наукової діяльності:

 • оптимізація хімічних методів зниження пестицидного навантаження на довкілля шляхом комплексного використання біологічно активних речовин;
 • формування комплексного підходу використання біотехнологій в системі АПК;
 • розробка заходів біологічної рекультивації ґрунтів, деградованих діяльністю гірничодобувної промисловості.

 • Полулях Ольга Володимирівна
  (кандидат технічних наук, доцент)

  Полулях Ольга Володимирівна працює на посаді доцента кафедри хімії з 2012.

  Закінчила Національний гірничий університет  у 2003 p, отримала диплом гірничого інжинера технолога з дослідницьким рівнем діяльності, викладача вищого навчального закладу.

  Захистила кандидатську дисертацію за темою «ОБГРУНТУВАННЯ ДІАПАЗОНІВ КРУПНОСТІ МАШИННИХ КЛАСІВ ПРИ ЗБАГАЧЕННІ ВУГІЛЛЯ» у 2011 р.

  Має 28 наукових робіт і методичних вказівок, у тому числі 1 авторське свідоцтво.

   

  Нетяга Ольга Борисівна
  (старший викладач)

  Нетяга Ольга Борисівна працює на посаді старшого викладача кафедри хімії. Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за фахом «Технологія рекуперації вторинних матеріалів промисловості» в 1981 р.

  Читає лекції і проводить лабораторні та практичні заняття з курсів «Хімія» та «Технічний аналіз мінеральної сировини».

  Має 27 наукових робіт і методичних вказівок, серед них 4 авторських свідотств і 3 патенти України. Є співавтором посібника «Хімія» (частина 1,2), виданого в НГУ.
  Тарасова Ганна Володимирівна
  (асистент)

  Тарасова Ганна Володимирівна працює на посаді асистента кафедри хімії з 2000 року. Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за фахом «Технологія рекуперації вторинних матеріалів промисловості» в 1984 р.

  Проводить лабораторні та практичні заняття з курсів «Хімія» та «Технічний аналіз мінеральної сировини».

  Є співавтором посібника «Хімія», виданого в НГУ в 2010 р. та п’яти методичних вказівок для проведення лабораторних робіт та самостійної підготовки студентів.  © 2006-2017 НГУ Інформація про сайт